สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้กับ 3 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด-19

โควิด-19 นับว่าเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อกันง่ายมาก ทำให้ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อหลายล้านคน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ ดังนั้นสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจึงมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างได้ผลดังนี้ 1.กินร้อน จากผลการวิจัยพบว่าเชื้อโควิด-19 สามารถทนความร้อนได้สูงสุดที่ 70 องศาเซลเซียส ดังนั้นการกินอาหารร้อน ๆ ที่ปรุงสุกใหม่ ๆ จะเป็นการทำลายเชื้อได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างได้ผล 2.จานตัวเอง เชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากสารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อ เช่น น้ำลาย น้ำมูก น้ำเหลือง…